Skuldebrev

795 kr

Skuldebrev som även är kallat Revers är ett skriftligt löfte om en existerande skuld. Skuldebrev fungerar som ett kvitto för den som lånat ut pengar och upprättas som ett bevis för ett lån.

Detta är en trygghet för båda parter då det finns ett avtal där det framgår vad som gäller. Vid en eventuell tvist kan skuldebrevet användas som bevis.

Du/ni anger villkoren för Skuldebrevet, vi fixar resten.

Det skickas till dig inom 48 timmar

Det skickas till dig inom 48 timmar

Ta hjälp av en Jurist!

Du får kostnadsfri vägledning medans du fyller i villkoren för ditt avtal.  Ring oss!

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20