Äktenskapsförord

 

I ett Äktenskapsförord, även kallat ”Kärlekens Avtal”, regleras egendom som äkta makar vill registrera som deras enskilda egendom. Ett Äktenskapsförord kan skrivas både innan och efter ingånget äktenskap, det är dock en fördel att ha det gjort innan för att undvika eventuella tvister.

1 295 kr

Ange villkoren för Äktenskapsförordet här Online.
Juristen skräddarsyr avtalet enligt dina villkor.

Du kan prova fylla i villkoren, du betalar inte förrän i sista steget.

Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20
Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Hur funkar det

Mer om Äktenskapsförord

 

Många ser ett äktenskapsförord som något negativt, som skulle betyda att man inte tror på äktenskapet och därför måste skydda sig ekonomiskt. Vi på Jurida tycker tvärtom, ett äktenskapsförord är en kärleksförklaring som i många fall underlättar äktenskapet och förhindrar eventuella framtida konflikter.

Äktenskapsförord kan behövas om du eller din make har eget företag och ni vill undvika att företaget delas vid eventuell separation, eller att makarnas ekonomi ska påverkas om företaget går dåligt och riskerar konkurs Vid eventuell skilsmässa eller dödsfall delas också privat pensionssparande, utan äktenskapsförord.

När man gifter sig så går man med på att all egendom ska delas lika mellan dig och din make vid en eventuell skilsmässa. För att egendomen inte ska räknas som giftorättsgods, krävs det att den görs till enskild egendom genom äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente.

Hur funkar det

Vanliga frågor

 

Kan man välja vad man ska dela på?

Genom ett äktenskapsförord kan man göra viss egendom till enskild eller fullständigt avsäga sig giftorätten, dvs. att inget ska delas mellan makarna och man behåller sitt eget. Om man inte skriver äktenskapsförord så delas värdet av all makarnas egendom lika, oavsett om ena maken köpt egendomen helt själv, även innan äktenskapet började.  

Hur ärver barnen?
Om man har gemensamma barn, får den överlevande make/maka ärva före barnen, även den enskilda egendomen. Om det finns särkullbarn så ärver makarna inte varandra utan får den del i giftorättsgodset som de har rätt till. Särkullbarn ärver den enskilda egendomen.

Hur ska Äktenskapsförordet registreras?
Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då Skatteverket mottagit äktenskapsförordet. När du upprättar ett äktenskapsförord hos oss på Jurida, följer det med en blankett och instruktioner hur du registrerar äktenskapsförordet hos Skatteverket.
Vad är Enskild Egendom?
Enskild Egendom är den egendom som är din personliga. Det betyder att den inte tas upp i en eventuell skilsmässa/bodelning eller dödsfall. Avkastning från enskild egendom, t.ex. utdelning på aktier, blir däremot inte enskild egendom om inget annat föreskrivits i samband med t.ex. upprättande av äktenskapsförordet.
Ta hjälp av en Jurist!

Du får kostnadsfri vägledning medans du fyller i villkoren för ditt avtal.  Ring oss! 

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Vad säger våra kunder?