Samboavtal

 

Genom ett samboavtal kan sambor komma överens om att sambolagens regler om bodelning inte gäller vid en eventuell separation. Om man t.ex. äger olika andelar av bostaden.

En annan viktigt del är att sambor inte ärver varandra per automatik. För att sambor ska få ärva varandra måste det regleras i ett Testamente.

995 kr

Ange villkoren för Samboavtalet här Online. Juristen skräddarsyr avtalet enligt dina villkor.

Du kan prova fylla i villkoren, du betalar inte förrän i sista steget.

Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20
Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Hur funkar det

Mer om Samboavtal

 

Sambolagen börjar gälla när man anses som sambor, vilket ger konsekvenser i framtiden om man går skilda vägar och behöver dela upp bostad och bohag. Sambo är man när man ingår ett parförhållande och stadigvarande bor tillsammans. T.ex. efter ca 6 månader boende tillsammans anses man som stadigvarande, eller om man är folkbokförda på samma adress antas man också vara sambos.

Hur funkar det

Vanliga frågor

 

Varför finns Sambolagen?
Den finns för att skydda par som delar gemensamt hushåll, och därför räknas gemensamt boende och bohag som samboegendom. Det ger inte lika fullgott skydd som att ingå äktenskap, och därför är det viktigt att tänka på att fördela ekonomin så att det känns rättvist. 

Vad är skillnaden mellan att vara Gift och Sambo, juridiskt sett?
Sambor ärver inte varandra (sambos gemensamma barn påverkar inte arvsrätten) och är inte självklara förmånstagare till varandras livförsäkringar, därför rekommenderas det att man skriver ett inbördes testamente. Sambor är inte underhållsskyldiga gentemot varandra oavsett hur länge förhållandet varar.  

Vid uppbrott eller ena sambons död så sker en bodelning där bostad och bohag delas lika, oavsett om den ena parten betalat mer än den andra.  Genom ett samboavtal kan man i förhand reglera hur man vill att sakerna ska fördelas vid en eventuell separation/bodelning, och på så sätt känna trygghet och undvika tvister. Har man inte ett samboavtal är det därför viktigt att i vardagsekonomin dela upp inköp så att det känns rättvist, och vid större inköp köpa dem tillsammans.

Vad är Samboegendom?
Till samboegendom räknas den gemensamma bostaden och bohaget som köpts för gemensamt bruk. Med bohag avses till exempel möbler, köksutrustning och liknande som skaffats för det gemensamma boendet. Personlig egendom som till exempel fritidstillbehör, båt eller bil som skaffats innan samboförhållandet eller enbart för personligt bruk är inte samboegendom.

Vem får behålla bostaden vid Separation?
Även fast det är den ena sambon ensam köpt och betalar lånet på bostaden så kan bostadens värde komma att delas mellan samborna enligt sambolagen, vilket betyder att man får lösa ut den som inte ska bo kvar. Huvudregel är dock att den som äger bostaden får bo kvar.

Om man dessutom har gemensamma barn så kan den andra sambon få mer rätt till bostaden om hen kommer att bo med barnen och inte har ekonomisk möjlighet att införskaffa ny bostad. Detta gäller enligt ”principen om barnets bästa”.

Ta hjälp av en Jurist!

Du får kostnadsfri vägledning medans du fyller i villkoren för ditt avtal.  Ring oss! 

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Vad säger våra kunder?