Testamente

Enskilt/Gemensamt

Ett Testamente är en persons yttersta vilja, där man reglerar hur kvarlåtenskapen (arvet) ska fördelas när man inte längre finns kvar.

Ett väl utformat testamente underlättar för de efterlevande och minskar risken för tvister. Ett otydligt testamente kan bidra till osämja och i värsta fall kan detta innebära att delningen av arvet inte alls blir så som den som skrivit testamentet vill ha det.

1 495 kr

Ange villkoren för Testamentet här Online. Juristen skräddarsyr avtalet enligt dina villkor.

Du kan prova fylla i villkoren, du betalar inte förrän i sista steget.

Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20
Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Hur funkar det

Mer om Testamente

 

Med ett testamente ser du till att ditt arv går till de personer du vill ska få ärva dig. Det är viktigt att upprätta ett juridiskt korrekt testamente för alla oavsett förmögenhet, men givetvis blir det viktigare desto mer pengar eller egendom som du förväntas lämna efter dig. Det underlättar för dina arvingar och de slipper oklarheter. Visa att du bryr dig om de du lämnar efter, och tydliggör din vilja medan det är möjligt.

Om inget testamente finns kan det få konsekvenser för din efterlevande sambo. Oavsett hur länge ni levt i ett äktenskapsliknande förhållande kommer ni som sambor inte ärva varandra. Utan testamente har sambon inte rätt till tillgångar som lämnats efter. Detta kan anstränga relationen mellan sambon och andra arvtagare, till exempel barn som får ärva direkt.

Hur funkar det

Vanliga frågor

 

Kan man testamentera bort all sin egendom?
Bröstarvingarna (dina barn, barnbarn och barnbarnsbarn) har alltid rätt till sin laglott, vilket betyder hälften av andelen kvarlåtenskap. Det är möjligt att skriva en önskan om att bröstarvingarna ska avstå sin laglott till exempel till förmån för överlevande sambo, men de kan alltid kräva ut den ändå.

Sambor ärver inte varandra, oavsett om man har gemensamma barn eller har varit sambo länge, och därför är det viktigt att skriva testamente om man önskar ärva varandra.

Vad gör jag Efter jag fått testamentet?
Ett testamente ska skrivas under och underskriften ska bevittnas av två personer som närvarar samtidigt. Om personerna inte närvarar samtidigt uppfylls inte kraven, och testamentet är ogiltigt.

Testamentet behöver inte registreras eller stämplas, men ska förvaras på ett säkert ställe, till exempel hos en du har förtroende till, en oberoende nära vän. Vissa begravningsbyråer förvarar även testamentet och ser till att de kommer fram efter gått bort.

Vem får bevittna testamentet?
De som bevittnar testamentet får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs den som ska ärva något. Personerna måste vara över 15 år gamla och vid sina sinnens fulla bruk. Som närstående räknas att man inte får vara gifta eller sambo med den som skriver testamente samt inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn. De får inte heller vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar. God man, förmyndare eller förvaltare får inte bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

Arvsrätten

Arvsrätten delas upp i tre arvsklasser, nedan följer arvsordningen enligt Svensk lag:

Vad säger våra kunder?