Bodelningsavtal

 

Ett bodelningsavtal behövs för att klargöra hur olika tillgångar ska fördelas vid skilsmässa. Ett bodelningsavtal är i många fall ett krav från banker för att kunna få nya lån var för sig i framtiden. 

Alla tillgångar som inte är enskild egendom eller som undantagits via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningsavtalet. Även skulder ska finnas med i avtalet.

1 495 kr

Ange villkoren för Bodelningsavtalet här Online. Juristen skräddarsyr avtalet enligt dina villkor.

Du kan prova fylla i villkoren, du betalar inte förrän i sista steget.

Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20
Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Hur funkar det

Mer om Bodelningsavtal

 

Vid skilsmässa bör man reda ut vem som ska ha vad. Detta är viktigt ur juridisk synpunkt dels då banker kan kräva det för att kunna ta nya lån, dels för att bodelning får krävas långt i efterhand då den ekonomiska situationen är mer komplicerad. 

Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Delningen avser bara makarnas giftorättsgods, inte deras enskilda egendom. Samma regler gäller vid registrerat partnerskap.

Om båda makarna är ense kan också bodelning ske under äktenskapet (utan att äktenskapsskillnad begärs). Detta innebär alltså att giftorättsgodset delas på samma sätt som vid bodelning förorsakad av äktenskapsskillnad.

Bodelning kan ske också vid upphörande av samboförhållande men omfattar då enbart samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensamt begagnande. Vid bodelning kan även reglerna om öppen eller dold samäganderätt vara tillämpliga. Makar och sambor kan vara samägare till viss egendom, till exempel den gemensamma bostaden.

Hur funkar det

Vanliga frågor

 

Vad ska man dela på som Gifta?
Makarna listar var för sig sin egendom samt eventuella skulder kopplade till egendomen. Man räknar inte med enskild egendom genom testamente, villkor i gåva eller äktenskapsförordÄven personlig egendom som kläder eller andra tillhörigheter av mindre värde utelämnas. Överskottet (ej skulder) från respektive make läggs ihop och delas sen lika mellan makarna. Privat pensionssparande tas med i bodelningen medan tjänstepensionen undantas.

Vad ska man dela på som Sambos?
Till skillnad från gifta makar så rör sambos bodelning endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd mm) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte. Tänk på att skriva bodelningsavtal i nära anslutning till separationenMöjlighet att kräva bodelning finns upp till ett år efter att du och din sambo har separerat och flyttat isär 

Vi har barn, vad ska vi tänka på?
Om man har gemensamma barn och den sambon som barnen ska bo hos har ekonomiska svårigheter att hitta nytt boende, kan denne ha större behov av den gemensamma bostaden. Detta trots att den andra sambon betalat mer 

Ta hjälp av en Jurist!

Du får kostnadsfri vägledning medans du fyller i villkoren för ditt avtal.  Ring oss! 

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Vad säger våra kunder?