• Ändra fritt i 14 dagar
  • Nöjdhetsgaranti
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Alltid fasta priser

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett avtal för att underlätta situationen för dina nära och kära om du i framtiden inte skulle kan fatta egna beslut t.ex. vid Demens eller Alzheimers. Avtalet förekommer ofta som ett alternativ till god man eller förvaltare. Skriv en framtidsfullmakt hos oss idag!

Framtidsfullmakt bör upprättas i god tid, du kan upprätta en framtidsfullmakt från 18 år. Du måste kunna ta hand om dina angelägenheter för att upprätta avtalet. Avtalet är ett sätt att underlätta för anhöriga när en person som inte längre kan ta egna beslut.

Det blir en trygghet för alla anhöriga att veta vem som tar avgörande beslut för den utvalda personen. Fullmaktstagaren kan vara en anhörig eller en väldigt god vän till fullmaktsgivaren. Det är vanligt att man anger ett barn som fullmaktstagare. Det är upp till fullmaktstagaren att avgöra när fullmakten ska tas i bruk, och detta fastställer tingsrätten.

Framtidsfullmakt

995 kr

Du anger en person som kan ta hand om dina ärenden när du inte längre är kapabel till det t.ex. om du blir sjuk.

Skriv online
Vi garanterar ett juridiskt korrekt avtal, skräddarsytt av en jurist. Fernando Cisternas Jurist / Partner

Så här funkar det

1

Svara på frågor

Svara på frågorna i vårt avtalsformulär. Betala sedan tryggt och smidigt med Klarna.

2

Jurist upprättar avtalet

En Jurist skräddarsyr avtalet åt dig. Om juristen har fler frågor, blir du kontaktad.

3

Avtal levereras

Avtalet skickas till dig bifogat via e-post eller som brev på posten.

Allt klart!

Nu kan du vara säker på att du fått ett juridiskt korrekt avtal upprättat av en Jurist.

Vanliga frågor om Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är kapabel att ta beslut.

Två personer ska vittna när framtidsfullmakten skrivs under. Vittnet måste förstå vad de vittnar till och att det handlar om en framtidsfullmakt. Vittnet ska vara över 15 år och får ej lida av en psykisk störning som leder till att personen ej förstår vad den vittnar till. Fullmaktstagaren får inte vittna. Make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen. Likaså gäller svåger/svägerska till fullmaktsgivaren eller dylikt får inte heller vara vittne.

Framtidsfullmakten bör ange vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla. Till exempel kan det handla om fullmaktshavarens rätt att betala räkningar eller hantera bankärenden. Testa att fylla i dina villkor och skapa en framtidsfullmakt.

Det är fullmaktstagaren själv som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft med möjlighet att få frågan prövad av domstol. Återfår fullmaktsgivaren beslutsförmågan får framtidsfullmakten anses ha förlorat sin verkan. En framtidsfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren så länge denne är kapabel att ta beslut.

Fler vanliga frågor

Vad tycker våra kunder?

Hur fungerar vårt formulär när du skriver framtidsfullmakt?

Hos oss på Jurida hjälper vi dig att skräddarsy ett avtal. Processen hos oss är väldigt enkelt. Fyll i vem som är fullmaktsgivare och fullmaktstagare. Vill du få med ytterligare information och specifikationer fyller du lätt i det så våra Jurister förstår hur fullmakten ska utformas.

Är du osäker? Du kan du ringa upp oss och få stöttning genom hela processen fram till att avtalet är klart. I slutet väljer du att få det levererat till din e-post, alternativt till din brevlåda. När du fått det levererat har du 14 dagar på dig att göra justeringar i avtalet om det uppkommit eventuella ändringar.

Att tänka på

Undvik risken att det blir en utvald god man, ge ansvaret till någon du litar på. Oavsett situation. Fullmaktstagaren måste vara över 18 år gammal vid påskrift av avtalet. Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer, vittnet måste vara över 15 år och i god hälsa. Fullmaktstagaren får inte vittna avtalet, samt, make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen, likaså svåger/svägerska till fullmaktsgivaren får inte vara vittne.

 

Köp nu! Betala senare med