Framtidsfullmakt

 

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man. Du anger en person som kan ta hand om dina personliga och/eller dina ekonomiska ärenden när du inte längre är kapabel till det. T.ex. om du blir sjuk.

En framtidsfullmakt kan ses som en försäkring om olyckan skulle vara framme, där man vill underlätta för de som står en nära för att undvika tidskrävande tvister med t.ex. banker och myndigheter.

995 kr

Ange villkoren för Framtidsfullmakt här Online. Juristen skräddarsyr avtalet enligt dina villkor.

Du kan prova fylla i villkoren, du betalar inte förrän i sista steget.

Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20
Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Hur funkar det

Mer om Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017. Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är kapabel till att ta beslut. Framtidsfullmakten är i första hand tänkt att vara ett alternativ till god man och förvaltare och vanlig fullmakt.

 

Hur funkar det

Vanliga frågor

 

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

Det är fullmaktstagaren själv som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft med möjlighet att få frågan prövad av domstol. Återfår fullmaktsgivaren beslutsförmågan får framtidsfullmakten anses ha förlorat sin verkan. En framtidsfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren så länge denne är kapabel att ta beslut.

Vad ska jag tänka på om jag vill skriva en Framtidsfullmakt?
Framtidsfullmakten bör ange vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla. Till exempel kan det handla om fullmaktshavarens rätt att betala räkningar eller hantera bankärenden. Testa att fylla i dina villkor och skapa en framtidsfullmakt.

Vem kan upprätta en Framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är kapabel att ta beslut.

Vem får bevittna Framtidsfullmakten?
Två personer ska vittna när framtidsfullmakten skrivs under. Vittnet måste förstå vad de vittnar till och att det handlar om en framtidsfullmakt. Vittnet ska vara över 15 år och får ej lida av en psykisk störning som leder till att personen ej förstår vad den vittnar till. Fullmaktstagaren får inte vittna. Make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen. Likaså gäller svåger/svägerska till fullmaktsgivaren eller dylikt får inte heller vara vittne.
Ta hjälp av en Jurist!

Du får kostnadsfri vägledning medans du fyller i villkoren för ditt avtal.  Ring oss!

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Vad säger våra kunder?