• Ändra fritt i 14 dagar
  • Nöjdhetsgaranti
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Alltid fasta priser

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett avtal för att underlätta situationen för dina nära och kära om du i framtiden inte skulle kan fatta egna beslut t.ex. vid Demens eller Alzheimers. Avtalet förekommer ofta som ett alternativ till god man eller förvaltare. Skriv en framtidsfullmakt hos oss idag!

Framtidsfullmakt bör upprättas i god tid, du kan upprätta en framtidsfullmakt från 18 år. Du måste kunna ta hand om dina angelägenheter för att upprätta avtalet. Avtalet är ett sätt att underlätta för anhöriga när en person som inte längre kan ta egna beslut.

Det blir en trygghet för alla anhöriga att veta vem som tar avgörande beslut för den utvalda personen. Fullmaktstagaren kan vara en anhörig eller en väldigt god vän till fullmaktsgivaren. Det är vanligt att man anger ett barn som fullmaktstagare. Det är upp till fullmaktstagaren att avgöra när fullmakten ska tas i bruk, och detta fastställer tingsrätten.

Framtidsfullmakt

995 kr

Du anger en person som kan ta hand om dina ärenden när du inte längre är kapabel till det t.ex. om du blir sjuk.

Skriv online
Dela upp, eller skjut upp din betalning via Klarna Sandra Jona Juristassistent

Så här funkar det

1

Svara på frågor

Svara på frågorna i vårt avtalsformulär. Betala sedan tryggt och smidigt med Klarna.

2

Jurist upprättar avtalet

En Jurist skräddarsyr avtalet åt dig. Om juristen har fler frågor, blir du kontaktad.

3

Avtal levereras

Avtalet skickas till dig bifogat via e-post eller som brev på posten.

Allt klart!

Nu kan du vara säker på att du fått ett juridiskt korrekt avtal upprättat av en Jurist.

Vanliga frågor om Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten börjar gälla när den som utfärdat fullmakten blir oförmögen att hantera sina personliga och ekonomiska angelägenheter. Exempelvis på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande. Det är upp till fullmaktshavaren att bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt. Denne ska då ansöka till tingsrätten som slutligt avgör om framtidsfullmakten ska börja gälla.

Som fullmaktsgivare kan du själv bestämma vad framtidsfullmakten ska avse. Det kan till exempel handla om att betala räkningar och hyra eller hantering av bankärenden. Däremot omfattas inte beslut gällande medicinsk vård, tandvård eller familje- och avtalsrättsliga ärenden.

På grund av sjukdom, ålder eller annan anledning kan man i framtiden bli oförmögen att ta hand om sina angelägenheter. Med en framtidsfullmakt kan man själv välja vem som ska fatta beslut åt en när man själv inte kan. På så sätt undviker man risken att få en god man slumpmässigt utvald. Det är en möjlighet att välja någon man är trygg med och litar på.

För att en annan ska kunna göra något i ens namn krävs en fullmakt. En framtidsfullmakt är ett sätt att själv välja vem som ska ha rätt att fatta beslut åt en senare i livet när man själv inte har möjlighet, t ex. om man får Alzheimers eller vid Demens. En framtidsfullmakt avser ens personliga och ekonomiska intressen, däremot omfattas inte medicinsk vård eller tandvård.

En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är kapabel att ta beslut.

Fler vanliga frågor

Vad tycker våra kunder?

Hur fungerar vårt formulär när du skriver framtidsfullmakt?

Hos oss på Jurida hjälper vi dig att skräddarsy en framtidsfullmakt. Processen hos oss är väldigt enkelt. Fyll i vem som är fullmaktsgivare och fullmaktstagare. Vill du få med ytterligare information och specifikationer fyller du lätt i det så våra Jurister förstår hur fullmakten ska utformas.

Är du osäker? Du kan du ringa upp oss och få stöttning genom hela processen fram till att avtalet är klart. I slutet väljer du att få det levererat till din e-post, alternativt till din brevlåda. När du fått det levererat har du 14 dagar på dig att göra justeringar i avtalet om det uppkommit eventuella ändringar.

Att tänka på när du skriver en framtidsfullmakt

Undvik risken att det blir en utvald god man, ge ansvaret till någon du litar på. Oavsett situation. Fullmaktstagaren måste vara över 18 år gammal vid påskrift av avtalet. Avtalet ska bevittnas av två personer, vittnet måste vara över 15 år och i god hälsa. Fullmaktstagaren får inte vittna avtalet, samt, make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen, likaså svåger/svägerska till fullmaktsgivaren får inte vara vittne.

 

Köp nu! Betala senare med