Gåvobrev

 

Ett Gåvobrev kan behövas när du ska ge bort något utav värde. T.ex. en fastighet,  pengar och aktier. När en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt ges som gåva, är Gåvobrev ett krav för att gåvan ska bli juridiskt giltig.

Det rekommenderas att skriva gåvobrev när du önskar ge bort någonting av större värde, oavsett om det är ett juridiskt krav eller inte. Då det är ett enkelt sätt att undvika eventuella framtida tvister mellan arvingar.

995 kr

Ange villkoren för Gåvobrevet här Online. Juristen skräddarsyr avtalet enligt dina villkor.

Du kan prova fylla i villkoren, du betalar inte förrän i sista steget.

Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20
Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Hur funkar det

Mer om Gåvobrev

 

Gåvor är ofta värdefull egendom som du vill ge till någon du bryr dig om. Det är viktigt att gåvan tillfaller den du önskar ska få ta del av den, och att gåvan inte går förlorad vid skilsmässa och uppdelning av makarnas egendom. Till exempel en släktgård eller smycke som gått i arv i generationer och har ett sentimentalt värde. Genom att villkora att gåvan blir enskild egendom. 

Hur funkar det

Vanliga frågor

 

Vad ska jag tänka på gällande gåvor?
Löfte om gåva är inte bindande om det inte nedtecknats i gåvobrev eller på annat sätt offentliggjorts, därför är det viktigt att gåvobrev upprättas.  Annars är gåvan bindande först då tradition/överlåtelse skett.

Är Gåvobrev ett krav?
Vissa gåvor som fastighet och bostadsrätt kräver även att gåvobrev skrivs för att vara juridiskt bindande. Fastigheter är till exempel tomt, hus eller fritidshus och då krävs gåvobrevet för att söka ny lagfart och inskrivning hos lantmäteriet.  

Jag ska ge gåvan till min maka/make
Gåvor av fast egendom måste göras skriftligen och registreras hos skatteverket. Gåvor som är lös egendom blir gällande oavsett om de har gjorts muntligen eller skriftligen så länge de överlämnats till mottagaren. Men för att vara skyddade mot givarens eventuella fordringsägare måste de också registreras hos Skatteverket.
Jag ska ge gåvan till mitt/mina barn
Det är viktigt att överväga om det ska ses som förskott på arv eller inte, då huvudregeln är att det blir ett förskott på arv om inget annat anges. Det krävs förtydligande, annars kan det påverka barnets rätt till arv vid dödsfall och till onödiga tvister inom familjen.

Ta hjälp av en Jurist!

Du får kostnadsfri vägledning medans du fyller i villkoren för ditt avtal.  Ring oss!

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Vad säger våra kunder?