Vårdnadstvister

  • Ändra fritt i 14 dagar
  • Nöjdhetsgaranti
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Alltid fasta priser

Om du är missnöjd över hur vårdnaden är fördelad kan du begära en ändring i domstolen. Att hamna i tvist om vårdnaden av sitt/sina barn kan både vara mycket jobbigt och tidskrävande. Med vår djupa kompetens inom familjerätt, hjälper vi dig i en av livets kanske svåraste situationer.

Mer om vårdnadstvister

Livet är oförutsägbart. Ibland sker saker som man aldrig skulle kunna tänka sig. Vårdnadstvister klassas oftast som jobbiga och tidskrävande som ofta involverar mycket känslor där man är oense om vårdnaden. Det kan t.ex. vara en förälder som vill ha ensam vårdnad, eller en förälder som inte är vårdnadshavare, men som vill bli det. Vårt mål är alltid att hitta en överenskommelse som passar alla parter inblandade. Skulle parterna fortfarande inte komma överens, kan ärendet tas upp i domstol.

Vårdnadstvister kan handla om allt från mindre samarbetsproblem till att det kan förekomma missbruk i hemmet, där ett eller flera barn riskerar att fara illa. Det kan också hända att ena föräldern vägrar dela vårdnad med den andra föräldern, utan några speciella skäl, även kallat umgängessabotage. Se längre ner på sidan för vanliga frågor gällande Vårdnadstvister.

Chatta gärna med oss för att se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Chatta med oss

Skicka förfrågan

Vad tycker våra kunder?

Köp nu! Betala senare med