Hur lång uppsägningstid på uthyrning? - Jurida Juristbyrå

Vanliga frågor om Hyresavtal

Hur lång är uppsägningstiden?

Om inget är avtalat gäller hyreslagens bestämmelser, och uppsägningstiden beror på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt, samt om det är ett hyresavtal på bestämd tid eller om det gäller tillsvidare.

Hyresrätt

Vid tillsvidareavtal kan hyresgästen säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid. Vid tidsbestämda avtal beror uppsägningstiden på hyrestiden. Hyresvärden är däremot normalt bunden av avtalet under hela hyrestiden, om hyresavtalet löper på bestämd tid. 

Bostadsrätt

Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen, oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid.Hyresvärden kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, oavsett avtalat uppsägnings- och hyrestid. 

Genom avtal kan hyresvärden och hyresgästen själva komma överens om en annan uppsägningstid både avseende hyres- och bostadsrätt. Uppsägningstiden får dock inte vara sämre för hyresgästen än vad som framgår av lagen.

Fler vanliga frågor
Vi skräddarsyr ditt avtal efter dina behov Marina Storelv Karlsen Jurist

Så här funkar det

1

Svara på frågor

Svara på frågorna i vårt avtalsformulär. Betala sedan tryggt och smidigt med Klarna.

2

Jurist upprättar avtalet

En Jurist skräddarsyr avtalet åt dig. Om juristen har fler frågor, blir du kontaktad kostnadsfritt.

3

Avtal levereras

Avtalet skickas till dig som bilaga via e-post eller som brev.

Allt klart!

Nu kan du vara säker på att du fått ett juridiskt korrekt avtal upprättat av en Jurist.

Köp nu! Betala senare med